Dobrodošli na naših spletnih straneh.
celje zgoraj6

11. Dekanija Žalec-Braslovče
župnik in dekan: mag. Srečko Hren
župnija: Prebold,
Trg 5, 3312 Prebold
tel.: 03/572 41 83

 

Dekanija Žalec-Braslovče
1. Braslovče – msgr. Milan Gosak
2. Galicija – Janko Cigala
3. Gomilsko – Martin Cirar
4. Gotovlje – Branko Zemljak

5. Griže – Jože Planinc
6. Marija Reka* (upravljana iz Prebolda)
7. Petrovče – p. Ivan Arzenšek OP
8. Polzela – Urban Lesjak

9. Prebold – Srečko Hren
10. Sv. Andraž nad Polzelo* (upravljana s Polzele)
11. Sv. Jurij ob Taboru*
– tam biva dr. Alojz Pirnat (upravljana z Gomilskega)
12. Šempeter v Savinjski dolini – Mirko Škoflek

13. Šmartno ob Paki – Ivan Napret
14. Vransko –
Jože Turinek

15. Žalec – mag. Vlado Bizjak


Naslov:
Prešernova ulica 23
3000 CELJE

Uradne ure:
ob delovnih dneh -
od ponedeljka do petka
od 9. do 12. ure

 

 

ŠKOFIJA CELJE

Telefon:
059 080 600

Faks:
059 080 609

E-naslov:
ordinariat@skofija-celje.si