Dobrodošli na naših spletnih straneh.
celje zgoraj6

5. Dekanija Laško
nadžupnik in dekan: Rok METLIČAR (03/573 14 30)
nadžupnija Laško
Aškerčev trg 3

3270 LAŠKO

 

Dekanija Laško
1. Dol pri Hrastniku – Franc Ornik
2. Hrastnik* (upravljana iz Dola pri Hrastniku)
3. Jurklošter* (upravljana s Planine pri Sevnici)
4. Laško – Rok Metličar (dekan)
5. Loka pri Zidanem mostu – Janez Furman
6. Marija Širje* (upravljana iz Loke pri Zidanem Mostu)
7. Razbor pod Lisco* (upravljana iz Loke pri Zidanem Mostu)
8. Sv. Jedert nad Laškim* – (upravljana iz Sv. Marjete)
9. Sv. Lenart nad Laškim - Iztok Hanžič
10. Sv. Marjeta pri Rimskih Toplicah - Klemen Jager (biva v Laškem)
11. Sv. Miklavž nad Laškim* (soupravljana s Sv. Marjeto)
12. Sv. Rupert nad Laškim* (upravljana iz Sv. Lenarta)
13. Trbovlje – Sv. Marija* (upravljana iz Trbovelj - Sv. Martin)
14. Trbovlje – Sv. Martin - Tomaž Šojč

Naslov:
Prešernova ulica 23
3000 CELJE

Uradne ure:
ob delovnih dneh -
od ponedeljka do petka
od 9. do 12. ure

 

 

ŠKOFIJA CELJE

Telefon:
059 080 600

Faks:
059 080 609

E-naslov:
ordinariat@skofija-celje.si