Dobrodošli na naših spletnih straneh.
celje zgoraj6

10. Dekanija Videm ob Savi
župnik in dekan: Roman TRAVAR
biva v župniji Dobova

Trg 7. julija 8
8257 DOBOVA

Dekanija Videm ob Savi
1. Artiče - Roman Travar CM (stanuje v Dobovi) (dekan)
2. Bizeljsko – Vlado Leskovar
3. Brestanica – Jože Špes (naddekan)
4. Brežice - Milan Kšela
5. Dobova – Matej Užmah CM
6. Kapele pri Brežicah* (upravljana iz Bizeljskega)
7. Koprivnica* (upravljana iz Senovega)
8. Pišece - Gregor Majcen
9. Senovo – Janez Turinek
10. Sevnica – Jože Brečko SDB
11. Sromlje* Roman Travar CM (stanuje v Dobovi)
12. Videm - Krško – Mitja Markovič
13. Zabukovje* (upravljana iz Sevnice)
14. Zdole* (upravljana iz Vidma)

Naslov:
Prešernova ulica 23
3000 CELJE

Uradne ure:
ob delovnih dneh -
od ponedeljka do petka
od 9. do 12. ure

 

 

ŠKOFIJA CELJE

Telefon:
059 080 600

Faks:
059 080 609

E-naslov:
ordinariat@skofija-celje.si