Dobrodošli na naših spletnih straneh.
celje zgoraj6

7. Dekanija Rogatec
nadžupnik in dekan: Andrej GROBELNIK (03/582 72 35)
nadžupnija Rogatec
Slomškova ulica 7

3252 ROGATEC

Dekanija Rogatec
1. Kostrivnica – Viktor Vratarič
2. Rogaška Slatina – Jože Vehovar
3. Rogatec – Andrej Grobelnik (dekan in naddekan)
4. Sv. Ema – Franc Strašek
5. Sv. Florijan ob Boču* (upravljana iz Kostrivnice)
6. Sv. Peter na Kristan Vrhu* (upravljana iz Šmarja pri Jelšah)
7. Sv. Rok ob Sotli* (upravljana iz Rogatca)

Naslov:
Prešernova ulica 23
3000 CELJE

Uradne ure:
ob delovnih dneh -
od ponedeljka do petka
od 9. do 12. ure

 

 

ŠKOFIJA CELJE

Telefon:
059 080 600

Faks:
059 080 609

E-naslov:
ordinariat@skofija-celje.si