Dobrodošli na naših spletnih straneh.
celje zgoraj6

Brestanica - bazilika Lurške Marije
(kontakt župnijski urad Brestanica)

Čreta - cerkev sv. Marije in cerkev sv. Katarine Sienske
(kontakt župnijski urad Vransko)

Gora Oljka - cerkev Sv. Križa
(kontakt župnijski urad Polzela)

Gornji Grad - župnijska cerkev Sv. Mohorja in Fortunata (prostorninsko največja cerkev v Sloveniji)
(kontakt župnijski urad Gornji Grad)

Kalobje - župnijska cerkev Marijinega imena
(kontakt župnijski urad Kalobje)

Nazarje - župnijska cerkev Marijinega oznanjenja
(kontakt župnijski urad Nazarje)

Nova Štifta pri Gornjem Gradu - župnijska cerkev Marije Zvezde
(kontakt župnijski urad Nova Štifta)

Olimje - župnijska cerkev Marijinega vnebovzetja
(kontakt župnijski urad Olimje)

Petrovče (škofijsko romarsko svetišče) - bazilika Matere Božje
(kontakt župnijski urad Petrovče)

Ponikva - župnijska cerkev sv. Martina (rojstna župnija bl. A. M. Slomška)
(kontakt župnijski urad Ponikva)
Ponikva - Slomškova rojstna hiša
(kontakt župnijski urad Ponikva)

Radmirje - župnijska cerkev Sv. Frančiška Ksaverija
(kontakt župnijski urad Radmirje)

Savinjski Lurd na Gradišču pri Grižah - cerkev Lurške Matere Božje
(kontakt župnijski urad Griže)

Sladka Gora - župnijska cerkev sv. Marije in sv. Marjete
(kontakt župnijski urad Šmarje pri Jelšah)

Sv. Ema - župnijska cerkev Sv. Eme
(kontakt župnijski urad Sv. Ema)

Sv. Križ nad Belimi Vodami - cerkev Sv. Križa
(kontakt župnijski urad Šoštanj)

Sv. Rok na Šmarjem pri Jelšah - cerkev Sv. Roka
(kontakt župnijski urad Šmarje pri Jelšah)

Svete gore ob Sotli - cerkev Matere Božje
(kontakt župnijski urad Sv. Peter pod Sv. gorami/Bistrica ob Sotli)

Svetina - župnijska cerkev Marije Snežne
(kontakt župnijski urad Črešnjice)

Sveti Jožef v Celju - župnijska cerkev Sv. Jožefa
(kontakt župnijski urad Celje - Sv. Jožef)

Tinsko - cerkvi Matere Božje in Sv. Ane
(kontakt župnijski urad Zibika)

Zagorje pri Pilštanju - župnijska cerkev Sv. Marije
(kontakt župnijski urad Pilštanj)

Naslov:
Prešernova ulica 23
3000 CELJE

Uradne ure:
ob delovnih dneh -
od ponedeljka do petka
od 9. do 12. ure

 

 

ŠKOFIJA CELJE

Telefon:
059 080 600

Faks:
059 080 609

E-naslov:
ordinariat@skofija-celje.si