Dobrodošli na naših spletnih straneh.
celje zgoraj6

Jozef V1Vsako jesen ob začetku novega pastoralnega in katehetskega leta pripravimo Pastoralni tečaj. V njem skušamo postaviti poudarke novega obdobja in zastaviti delo na področju pastorale: tako oznanjevanja in kateheze, bogoslužja in dobrodelnosti.

Letošnji Pastoralni tečaj za Škofijo Celje bo potekal v četrtek, 7. 9. 2017, v Domu sv. Jožef v Celju. Začel se bo ob 9h. Vsebinsko bo sledil misli postnega škofovskega pisma, torej o krstu in posredovanju vere iz starejše v mlajše generacije. Tukaj vidimo vedno večjo usihanje vere. Če je na področju podeljevanja zakramentov še manjši upad, je pa na področju osebne vere in praktičnega krščanskega življenja vedno večji razkorak.
V tem stanju smo poklicani, da oznanjamo in gradimo božje kraljestvo v družinah in v srcih posameznikov. Srečanja ob krstu in po njem so lepa priložnost za poglobitev vere in vključevanja v občestvo.
Kako naj ta srečanja pripravimo, oblikujemo in obhajamo?
O tem bomo razmišljali na letošnjem Pastoralnem tečaju.

Predavanje tečaj bo letos pripravil novi doktor dr. Alek Zwitter.
Nekaj poudarkov:
- Krst in izpoved vere
- Krst in izgradnja občestva
- Krst in življenje v Sv. Duhu

Koreferat bo pripravil: mag. Srečko Hren.
Nekaj poudarkov:
- krst in duhovnik
- krst in verniki
- krst v sozvočju med duhovnikom in verniki

Tečaj bo v Celju, v četrtek, 7. 9. 2017 v Domu sv. Jožef. Začetek ob 9.00.

Naslov:
Prešernova ulica 23
3000 CELJE

Uradne ure:
ob delovnih dneh -
od ponedeljka do petka
od 9. do 12. ure

 

 

ŠKOFIJA CELJE

Telefon:
059 080 600

Faks:
059 080 609

E-naslov:
ordinariat@skofija-celje.si