Dobrodošli na naših spletnih straneh.
celje zgoraj6

BinkostiObjavljamo razpored birm v Škofiji Celje, kakor se bodo zvrstile v letu 2019.

Dan, ko je v župniji sveta birma, je še vedno eden najbolj slovesnih dni v življenju župnije in vernikov, ki se veselijo potrditve novih odraslih kristjanov, obiska škofa ali njegovega zastopnika in zakramenta prihoda Svetega Duha, ki daje moč, novo gorečnost, modrost in navdihe tistim, ki ga z odprtim srcem kličejo in pričakujejo.
 

BIRME V LETU 2019

APRIL

datum

dan

Župnija

ura

birmovalec

kanonična

vizitacija

27. 4.

Sobota v

velikonočni osmini

Žalec

 

10.00

škof

da

 

 

Galicija

 

10.00

generalni

vikar

/

 

 

Rogaška Slatina

 

10.00

msgr. mag. Metod Pirih

/

 

 

Šmartno ob Paki

 

10.00

Bernard

Geršak

/

 

 

Velenje – sv. Martin

10.00

msgr. Jože Pribožič

/

28. 4.

2. velikonočna

nedelja

Gotovlje

10.00

škof

da

 

 

 

Griže

10.00

Janez

Lesnika

/

 

 

Šoštanj

 

10.30

generalni

vikar

/

 MAJ

               1. 5.              

Jožef Delavec

Vojnik

10.00

škof

da

4. 5.

Sobota 2.

velikonočnega tedna

Frankolovo

10.00

škof

da

5. 5.

3. velikonočna

nedelja

Vitanje

10.00

škof

da

 

 

Brestanica

 

10.00

msgr. dr. Stanislav Slatinek

/

 

 

Sladka Gora

 

10.30

generalni

vikar

/

11. 5.

Sobota 3.

velikonočnega tedna

Mozirje

10.00

škof

da

 

 

Bizeljsko

 

10.00

Bernard

Geršak

/

 

 

Sevnica

 

10.00

generalni

vikar

/

12. 5.

4. velikonočna

nedelja

Celje – sv. Cecilija

9.30

škof

da

 

 

Brežice

 

10.00

generalni

vikar

/

 

 

 

Nova Štifta

10.00

msgr. dr. Stanislav Slatinek

/

18. 5.

Sobota 4.

velikonočnega tedna

Sv. Rupert in Sv. Lenart

nad Laškim

10.00

(Šentrupert)

škof

da

 

 

Sv. Florijan ob Boču

in Kostrivnica

10.00

generalni

vikar

/

19. 5.

5. velikonočna

nedelja

Dobrna

10.00

škof

da

25. 5.

Sobota 5.

velikonočnega tedna

Koprivnica

10.00

ali 15.00

škof

da

 

 

Dol pri Hrastniku

 

10.00

generalni

vikar

/

 

 

Sv. Jedert nad Laškim

 

10.00

Stanislav

Praznik

/

26. 5.

6. velikonočna

nedelja

Teharje

10.00

škof

da

 

 

Sv. Jurij ob Taboru

 

10.00

msgr. dr. Marjan Turnšek

/

 JUNIJ

1. 6.

Sobota 6.

velikonočnega tedna

Rečica ob Savinji

10.00

škof

da

 

 

Šempeter v Savinjski d.

 

10.00

msgr. dr. Marjan Turnšek

/

 

 

Šmarje pri Jelšah

 

10.00

generalni

vikar

/

2. 6.

7. velikonočna

nedelja

Ljubečna

10.30

škof

da

 

 

Dramlje

10.00

msgr. dr. Stanislav Slatinek

/

 

 

 

Sv. Peter na

Kristan Vrhu

10.30

generalni

vikar

/

8. 6.

Sobota 7.

velikonočnega tedna

Celje – Sveti Duh

10.00

škof

da

 

 

Videm – Krško in Zdole

 

10.00

Janez

Lesnika

/

9. 6.

BINKOŠTI

 

STOLNICA

Celje – sv. Danijel

10.00

škof

da

16. 6.

SVETA TROJICA

Nazarje

 

10.00

škof

da

23. 6.

 

24. nedelja

med letom

Olimje

9.00

škof

/

29. 6.

Peter in Pavel

 

Šentjur pri Celju

10.00

škof

/

  SEPTEMBER

14. 9.

 

Sobota 23. tedna

med letom

Braslovče

 

10.00

škof

/

15. 9.

 

24. nedelja

med letom

Celje – sv. Jožef

10.00

škof

da

21. 9.

 

Sobota 24. tedna

med letom

Sv. Miklavž nad Laškim

10.30

škof

da

22. 9.

25. nedelja

med letom

Laško

10.30

škof

da

28. 9.

 

Sobota 25. tedna

med letom

Nova Cerkev

10.00

škof

da

29. 9.

26. nedelja

med letom

Ljubno ob Savinji

10.00

škof

da

 OKTOBER

5. 10.

Sobota 26. tedna med letom

Radmirje

10.00

škof

/

 

 

Velenje – sv. Marija

 

11.00

msgr. Jože Pribožič

/

 

Naslov:
Prešernova ulica 23
3000 CELJE

Uradne ure:
ob delovnih dneh -
od ponedeljka do petka
od 9. do 12. ure

 

 

ŠKOFIJA CELJE

Telefon:
059 080 600

Faks:
059 080 609

E-naslov:
ordinariat@skofija-celje.si